Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) pan Pavel Zouhar, Rudice 263, 67906 Rudice, IČ: 71968806 (dále jen správce) a to:

1. V rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon.
2. Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.
3. Po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.
4. Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný.
5. Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu písemnou výzvou.